Fabijan Jokić, ing. str. spec. tr. kom.

član Upravnog odbora