Ivan Marić dipl. ing. računarstva

član Upravnog odbora od srpanj 2020. umjesto preminuloga Franje Marića, prof. fizike