odvjetnik Juro Martinović, dipl. iur.

član Upravnog odbora