prof. dr. sc. Vlado Jukić

član Upravnog odbora do smrti 3. ožujka 2019.