Krasnodar Raguž, dipl. iur.

član Upravnog odbora od svibnja 2019.
umjesto preminuloga prof. dr. Vlade Jukića