Pristupnica

Ukoliko želite postati član HKD-a Napedak popunite ovu pristupnicu koja će nam stići na e-mail te ćemo Vam se javiti s ostalim informacijama. Bit će nam čast da budete dio Napretka.

    Članarina za 2023.: Zaposleni 15 EUR, Ostali 10 EUR