dr. sc. Tomislav Dubravac, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, dipl. ing. šum.

Član Upravnog odbora