Sud časti

akademik Berislav Topić (1931. – 2023.)

Predsjednik Suda časti

Berislav Topić rodio se 1931. godine u Širokom Brijegu (BiH). Diplomirao je 1958. godine na Stomatološkom odsjeku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nakon diplomiranja radio je 4 godine u polivalentnoj stomatološkoj praksi. Od rujna 1962 do listopada 1993. godine radi na Stomatološkom fakultetu Univerziteta Sarajevo. Prošao je sve razvojne faze sveučilišne karijere: asistent 1962., docent … Read More

Dr. sc. Neven Šimac

Sud časti

Dr. sc. Neven Šimac maturirao je na Klasičnoj gimnaziji 1962. godine. Na zagrebačkom Pravnom fakultetu nakon diplome i postdiplomskog studija kaznenopravnih znanosti te četverogodišnjih studija u Parizu, 1971. godine započinje sveučilišnu karijeru kao asistent na katedri kaznenog postupovnog prava. Međutim, nakon pada „hrvatskog proljeća“ uhapšen je, gubi posao i odlazi u Francusku. Od 1972. do … Read More