akademik Berislav Topić (1931. – 2023.)

Predsjednik Suda časti

Berislav Topić rodio se 1931. godine u Širokom Brijegu (BiH). Diplomirao je 1958. godine na Stomatološkom odsjeku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nakon diplomiranja radio je 4 godine u polivalentnoj stomatološkoj praksi. Od rujna 1962 do listopada 1993. godine radi na Stomatološkom fakultetu Univerziteta Sarajevo. Prošao je sve razvojne faze sveučilišne karijere: asistent 1962., docent 1969., izvanredni profesor 1975 i redoviti profesor 1981. godine. Pri tome je magistrirao 1965, habilitirao 1968, specijalizirao 1972. i doktorirao 1973. na Medicinskom fakultetu Univerziteta Sarajevo. Nakon liječenja ratne povrede 1993. odlazi na medicinsku rehabilitaciju u Zagreb. Od listopada 1993. do 2000. godine radi kao redoviti profesor na predmetima Oralna medicina i Parodontologija
Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Područja znanstveno-istraživačkog rada Berislava Topića su: mikrocirkulacija u zubnoj pulpi, depozicija Sr-90 u zubima, mikroelementi u oralnim uzorcima, dentalna antropologija od krapinskog neandertalca do recentnih ljudi, eksperimentalne metode u mukogingivalnoj kirurgiji, oralna imunologija, protokoli i evaluacija liječenja kliničkih entiteta u oralnoj medicini i parodontologiji, epidemiološke studije o oralnom zdravlju, organizacija zaštite u svrhu unapređenja orodentalnog zdravlja. Njegova bibliografija broji preko 400 referenci (znanstvenih, stručnih, revijskih, kongresnih i popularnih članaka, projekata, monografija i udžbenika). Bio je mentor desetorici kandidata u izradi doktorskih dizertacija. Stručno i znanstveno boravio je na stomatološkoj klinici Medicinskog fakulteta u Pragu 3 mjeseca 1970., Royal Dental Hospital Univerziteta London 6 mjeseci 1971, Eastman Dental Hospital Univerziteta London 10 mjeseci–subspecijalizacija iz oralne imunologije 1978./79. Bio je direktor Klinika Stomatološkog fakulteta, prorektor Univerziteta u Sarajevu za nastavu i nauku, predsjednik Organizacijskog komiteta “Univerzitet – danas” u Dubrovniku, predsjednik Udruženja stomatologa Jugoslavije. Član je Balkanske Medicinske Unije (BMU), British Society of Periodontology (BSP), Organisation for Caries Research (ORCA), Commision for Oral Health, Research and Epidemiology (CORE) – FDI, European Associatiation of Oral Medicine (EAOM), glavni urednik časopisa Acta Medica Academica (2005 – 2015). Danas je prof. emeritus Univerziteta u Sarajevu, redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i predsjednik—Odbora za oralno zdravlje ANUBIH.