Ivan Marić dipl. ing. računarstva

član Upravnog odbora