Seminar folklora Hrvata u BiH


Dragi prijatelji folklora,

pozivamo vas na Seminar folklora Hrvata u BiH koji će se održati u Širokom Brijegu, od 26. do 29. srpnja 2018. u organizaciji UHAKUDA u BiH. Podučavat će se pjesme, plesovi, nošnje i običaji  Hrvata  Središnje Bosne i tradicijska glazbala Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Voditelj Seminara je prof. Miroslav Šilić.

Polaznici seminara mogu odabrati jednu od ponuđenih grupa:

  1. PLES      2.   GLAZBALA       3.   GANGA

Polaznici koji se opredijele za glazbala biraju između TAMBURE i TRADICIJSKIH GLAZBALA (diple, lijerica, dvojnice, gusle, šargija, gajde, dude, samica, dangubica, i dr.

Seminar počinje 26. srpnja u 8 sati, a završava 29. srpnja u večernjim satima. Predavanja su organizirana u jutarnjem i večernjem terminu, a uključuju:

  • Izlaganja s terena (plesna predavanja) koja će voditi prezentatori s terena;
  • Izlaganja s terena (pjevačka predavanja) koja će voditi prezentatori s terena;
  • Teorijsku nastavu o etnologiji;
  • Etnomuzikologija;
  • Osnove glazbenog obrazovanja;
  • Scensku primjenu folklora i rad sa izvornim folklornim skupinama;
  • Učenje sviranja tradicijskih glazbala/ tambure, voditi će stručnjaci s terena;
  • Povijest gange, teorijska nastava i praktični rad.

Nakon Vaše prijave dostaviti ćemo Vam detaljan plan i program predavanja.

SMJEŠTAJ za polaznike osiguran je u Emaus centru, u Mostaru. Cijena jednog noćenja s doručkom iznosi 35 KM, što za sve dane iznosi 105 KM. Cijena samih obroka za sva četiri dana Seminara iznosi 80 KM (ručak i večera).  Zbrojeno, ukupna cijena punog pansiona za vrijeme trajanja seminara iznosi 185 KM. Plaćanje smještaja i obroka vršiti će se osobno u hotelu tijekom ili na kraju boravka.

ŠKOLARINA za polaznike iznosi 80,00 KM po osobi i uplaćuje se isključivo u UniCredit Bank BiH na žiroračun Seminara folklora Hrvata u BIH broj: 3381302232111627. Školarina treba biti uplaćena najkasnije do 20. srpnja 2018.

Prijavni listići  nalaze se u prilogu ovoga pisma. Popunjeni prijavni listići trebaju se poslati  na adresu: UHAKUD u BiH, Kampus Sveučilišta u Mostaru, Rodoč b.b., 88 000 Mostar, BiH  ili na e-mail adresu seminar.folklorabih@gmail.com Prijave mogu poslati sve osobe (članovi društava ili individualci) starije od 15 godina.

Osobe mlađe od 15 godina na seminaru mogu sudjelovati u pratnji roditelja/staratelja.

Sa sobom obvezno ponijeti osobne i zdravstvene iskaznice.

Za sve dodatne informacije molimo da se obratite Vanji Aničić, tajnici OO Seminara folklora na tel: +387 63 428 146 ili e-mailom na adresu seminar.folklorabih@gmail.com.

OO Seminara folklora Hrvata u BiH

Pismo poziva

Prijava Ples
Prijava Glazbala
Prijava Ganga