Mjesec: svibanj 2022.

Održana Izborna skupština i konstituirajuća sjednica novog predsjedništva i Uprave Društva

U srijedu, 11.5.2022. godine održana je redovna Izborna Skupština HKD Napredak-Zagreb u Klubu kazališta Komedija u Zagrebu.

Nakon četiri godine mandata predsjednika mag.art. Miljenka Puljića i dopredsjednika dr. sc. Tomislava Dubravca i prof. dr. sc Ivice Kisića za dužnost novog predsjedništa predloženi su za mjesto novog predsjednika HKD Napredak-Zagreb doc. prim. dr. sc. Zlatko Vlajčić, dr. med. te za dužnost dopredsjednika odvjetnik Draško Semren, dipl. iur. i Ilija Nedić, mag. oec. Novo predsjedništvo jednoglasno je izabrano.

Također, birali su se novi članovi Upravnog i Nadzornog odbora, Suda časti te novi likvidator Društva.

Predsjednik Zlatko Vlajčić predložio je sljedeće članove:

Upravni odbor – Miljenko Puljić, Tomislav Dubravac, Ivica Kisić, Juro Martinović, Vinko Kraljević, Vinko Hrkać, Dijana Burazer, Krasnodar Raguž, Tomislav Bubalo, Franko Čuvalo, Toni Kolak, Ante Jukić

Nadzorni odbor – Tomislav Antunović, Bosiljko Mišetić, Ferdo Kurtić, Slađan Bešlić, Mihovil Bogoslov Matković

Sud časti – Berislav Topić, Žarko Primorac, Neven Šimac

Likvidator – Vinko Hrkać

Članovi Upravnog i Nadzornog odbora, Suda časti i likvidator Društva jednoglasno su prihvaćeni, odnosno izglasani.

Na redovnoj Izbornoj skupštini Upravni odbor predložio je izmjene Statuta HKD Napredak Zagreb u kojemu se mijanjaju i nadopunjavaju čl. 26. st. 2. i 3., čl. 28., čl. 31. st. 2., čl. 32. st. 2., čl. 33. st. 2., čl. 34. st. 2., čl. 35. st. 2. i čl. 38. st. 1. Statuta Hrvatskog kulturnog društva Napredak-Zagreb tako da isti sada glase:

Članak 26. – Upravni odbor čine predsjednik, dopredsjednici i 12 članova koje bira Skupština. Mandat članova Upravnoga odbora traje dvije godine uz mogućnost da budu ponovo birani više puta.

Članak 28. – Upravni odbor ima pravo i obvezu da: predlaže izmjene i dopune Statuta i drugih akata;  donosi poslovnik o svojem radu; priprema sve materijale o kojima raspravlja Skupština; izvršava odluke Skupštine; predlaže Skupštini počasne i članove dobrotvore; na prijedlog predsjednika Društva bira i razrješava tajnika i rizničara Društva; skrbi o prikupljanju sredstava za rad Društva; predlaže plan i program rada Društva; donosi opće i pojedinačne akte koji nisu u nadležnosti Skupštine; donosi odluku o brisanju ili isključivanju iz članstva; utvrđuje iznos članarine i upisnine; odlučuje o žalbama iz svoje nadležnosti; obavlja i druge poslove vezane uz izvršenje odluka Skupštine – osniva udruge, zaklade, trgovačka društva i druge organizacije u cilju ostvarenja plana i programa društva

Članak 31. – Mandat predsjednika Društva traje dvije godine i može biti ponovno izabran.

Članak 32. – Mandat dopredsjednika Društva traje dvije godine i može biti ponovno izabran.

Članak 33. – Mandat tajnika Društva traje dvije godine i može biti ponovo izabran.10 od 14

Članak 34. – Mandat rizničara Društva traje dvije godine i može biti ponovo izabran.

Članak 35. – Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandat od dvije godine, a mogu biti izabrani više puta.

Članak 38. – Sud časti rješava sporove i sukob interesa u Društvu. Sud časti čine 3 člana koje bira Skupština na mandat od dvije godine i koji mogu biti ponovno izabrani. Članovi Suda biraju predsjednika između sebe.

Prijedlog izmjene Statuta jednoglasno je usvojen i izglasan.

Na skupštini je također podneseno izvješće o radu HKD Napredak-Zagreb u proteklom mandatnom razdoblju.

Proteklo mandatno razdoblje bilo je okarakterizirano potresima koji su zadesili Grad Zagreb i okolicu te područje Banovine, kao i epidemija COVID-19, no bez obzira na sve spomenuto mandatno razdoblje u kojemu je gosp. Miljenko Puljić obnašao mjesto predsjednika Društva proteklo je jako uspješno s mnogim realiziranim projektima i aktivnostima.

U nastavku slijede aktivnosti koje su se provodile u razdoblju od 2018. do 2022. godine:

2018.

Sunakladništvo knjige Kronologija žepačkoga kraja 1468. – 2018., autora Franje Marića

Spašavanje vrijedne kulturne baštine, 12 pisama Ive Andrića u periodu od 1914. do 1915. godine

Organizacija svečanog programa povodom 100. obljetnice tiskanja knjige „Ex Ponto“ autora Ive Andrića, u Preporodnoj dvorani HAZU u Zagrebu.

2019.

Organizacija izvođenja programa „Ivo Andrić: Ex Ponto – 100 godina progonstva“ povodom 100. obljetnice tiskanja knjige Ex Ponto u okviru Mostarskog proljeća 2019. i XXI. Dana matice hrvatske Mostar

Organizacija koncerta „Bartolomojevo putovanje“ bosanskohercegovačkog pijanista Bartolomeja Stankovića u Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski

Organizacija izvođenja programa „Ivo Andrić: Ex Ponto – 100 godina progonstva“ povodom 100. obljetnice tiskanja knjige Ex Ponto u HNK Varaždin

2020.

Organizacija skupljanja sredstava za potrebite u Bosanskoj Posavini – sredstva prikupljena prodajom ulaznica predstave “Narodil se mladi Kralj“ i donacijom članova Uprave HKD Napredak-Zagreb

Organizacija programa „Misao svijeta“ povodom 155. godišnjice rođenja Silvija Strahimira Kranjčevića u prostorijama Osnovne škole S. S. Kranjčevića u Zagrebu

Organizacija donatorskog koncerta za obnovu Crkve Svetog Marka

Organizacija promocije knjige „Upravljanje marketingom i odnosima s medijima u neprofitnim organizacijama na primjeru HKD Napredak, autora dr. sc. Marija Pejića

Organizacija koncerta „Napredak – za mlade umjetnike“ u Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski na kojemu su nastupile violinistica Marija Bašić i klavijaturistica Petra Gilming. Cilj koncerta je podrška i pomoć u obrazovanju mladih, talentiranih umjetnika.

2021.

Dobivanje sredstava (MVEP RH) i provedba projekta “Bosna i Hercegovina kao država potpuno ravnopravnih konstitutivnih naroda, kao i nacionalnih manjina i ostalih građana – niti više niti manje” u suradnji s Institutom za društveno politička istraživanja iz Mostara (u trajanju)

Organizacija svečanog obilježavanja 100. godišnjice postojanja Hrvatskog kulturnog društva Napredak-Zagreb u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu

2022.

Organizacija fotografske izložba “Sarajevo Light&Shade” autora Ante Magzana u Galeriji Kranjčar u Zagrebu

U utorak, 17. svibnja 2022. godine u Hotelu Antunović održana je i konstituirajuća sjednica novog predsjedništva, Upravnog i Nadzornog odbora te suda časti.

Na sjednici su jednoglasno izabrani:

Tajnik: Ivan Marić

Rizničar: Franko Čuvalo

kao i voditelji povjerenstava:

Voditelj povjerenstva za znanost: Tomislav Dubravac
Voditelj povjerenstva za gospodarstvo: Krasnodar Raguž
Voditelj povjerenstva za kulturu: Miljenko Puljić
Voditelj povjerenstva za suradnju s Rektoratom Sveučilišta u Zagrebu: Ivica Kisić
Voditelj povjerenstva za suradnju s Generalskim zborom RH: Rajko Dumančić
Voditelj povjerenstva za suradnju s PD Napredak Zagreb: Franko Čuvalo
Voditelj povjerenstva za projekt Instituta za dobro čovjeka i svijeta: Vinko Hrkač