Održana redovna Izvještajna Skupština HKD Napredak-Zagreb

Dana 26. veljače 2019. u dvorani “Tribina Grada Zagreba”, Kaptol 27. s početkom u 17 sati održana je redovna Izvještajna Skupština HKD Napredak-Zagreb.
Izvješće o radu HKD Napredak–Zagreb od lipnja do kraja 2018. godine predstavio je predsjednik Društva mag. art. Miljenko Puljić.
Financijsko izvješće HKD Napredak-Zagreb u 2018. godini predstavila je tajnica dr. sc. Ljiljana Katičić. Napredak Zagreb je u 2018. god., ostvario višak prihoda nad rashodima u iznosu od 5.211 kuna koji smanjuje preneseni gubitak iz 2017. god te na dan 31. 12. 2018. god. manjak prihoda nad rashodima iznosi 4.671 kuna. Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 31. 12. 2018. god. iznosi 355 kuna.
Predsjednik Nadzornog odbora HKD Napredak–Zagreb gospodin Tomislav Antunović je izložio rezultate rada NO za 2018. godinu.
Predsjednik Planinarskog društva Napredak-Zagreb gospodin Franko Čuvalo izložio je rezultate rada Društva od lipnja do kraja 2018. godine.
Nakon kraće rasprave sva su izvješća jednoglasno prihvaćena.
Skupština je završila s radom u 18:30 sati.