ODRŽANA TRIBINA KLUBA ZNANSTVENIKA HKD NAPREDAK-ZAGREB

Predavanje je održano 26. veljače 2019. godine na adresi Tribine Grada Zgareba, Kaptol 27, pod nazivom: TLO I PRIRODNE KATASTROFE u organizaciji Kluba znanstvenika HKD Napredak-Zagreb. Moderator predavanja je bio dr. sc. Tomislav Dubravac, dopredsjednik HKD Napredak-Zagreb, voditelj Kluba znanstvenika. Predavači su bili prof. dr. sc. Ivica Kisić, dopredsjednik HKD Napredak-Zagreb i dr. sc. Pavle Kalinić, pročelnik Gradskog ureda za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba.
Nakon uvodnog dijela moderatora dr. Dubravca koji je naglasio važnost tla, kao prirodnog resursa, koje je, uz šume i vode, pravi dragulj nacionalne riznice baštinjeno od prethodnih naraštaja, naše neprocjenjivo prirodno blago. Što se tiče prirodnih katastrofa, naglasio je sve učestalije i aktualnije prirodne katastrofe koje su povezane sa klimatskim promjenama, te kako, uz sva moderna dostignuća suvremene civilizacije, protiv prirode i razornih katastrofa najčešće, na žalost, nema obrane.

Sažetak predavanja

Prof. Kisić je ukazao na važnost tla kao izuzetno prirodno dobro i središnju sastavnicu terestričkih ekosustava, kojima imamo zahvaliti prehranu svih heterotrofa i brojne ekološko-regulacijske učinke. Procjene kazuju kako se na/u tlu stvara preko 90% hrane, pa je nezamjenjiva njegova uloga u suvremenom konceptu održivog gospodarskog razvitka, koji će obilježiti stoljeće koje je započelo prije 19 godina. Ključni oslonac tog razvitka je održiva poljoprivreda u kojoj stožerni značaj pripada održivom gospodarenju zemljišnim prostorom. Svi scenariji budućeg razvitka vezani su uz korištenje tla. Tlo je već danas, a još više će biti sutra (uz vodu), čimbenik koji će zasigurno definirati ograničenja razvitku sve većeg broja ljudske populacije. Održivo gospodarenje tlom znači primjenu tehnologije, političkih odluka i aktivnosti u integriranju socijalno-gospodarskih načela s ekološkim uvjetima kako bi se istovremeno: zadržala ili povećala razina proizvodnje; umanjio rizik u proizvodnji; zaštitili prirodni resursi i ublažila njihova degradacija, te postigao gospodarski učinak i socijalna prihvatljivost. U isto vrijeme tlo je uz vode prirodni resurs najizloženiji degradaciji pod antropogenim utjecajima i prirodnim katastrofama. Na prostoru Republike Hrvatske mala je vjerojatnost da će se pojaviti tsunami ili erupcija nekoga razornog vulkana. Veća je vjerojatnost pojave zemljotresa sa svim katastrofalnim posljedicama po okoliš. Ali je puno veća i sasvim izvjesna vjerojatnost da ćemo u budućnosti imati sve učestalije pojave poplava, ekstremnih oborina koje će uzrokovati sve izraženije procese erozije vodom, blatne tokove i klizišta te suša koje će uzrokovati veću vjerojatnost pojave ljetnih požara i u mjesecima (travanj, rujan i listopad) kada to do sada nije bilo uobičajeno. Isto tako za očekivati je sve učestaliju pojavu olujnih vjetrova koji će uzrokovati sve izraženiju pojavu erozije vjetrom sa svim posljedicama, kao i učestaliju pojavu vjetroizvala kako šumskog tako i drveća u parkovima, drvoredima i vrtovima naselja – gradskih područja. Zaključno, predavanjem se ukazalo na posljedice ovih pojava i značaj odgovornog gospodarenja tlom u njihovu ublažavanju i/ili možebitnom suzbijanju.
Dr. sc. Pavle Kalinić, kao dugogodišnji pročelnik Gradskog ureda za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba, u svom zanimljivom predavanju je naveo brojne praktične primjere koje je svjedočio u svom dugogodišnjem radu.