Predstavljena Kronika kardinala Vinka Puljića

ZAGREB (IKA) 23.03.2019. / 00:05

Kronika kardinala Vinka Puljića, nadbiskupa Vrhbosanske nadbiskupije koju su, ukoričenu u tri knjige, priredili Bojan Ivešić i Franjo Marić, predstavljena je u petak, 22. ožujka u Dvorani Vijenac Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta u Zagrebu. Djelo kronološki prati svakodnevicu kardinala Vinka Puljića, tj. 25 godina njegove biskupske službe, od imenovanja 1991. pastirom Vrhbosanske nadbiskupije do 2016. godine. Ova Kronika je specifična jer govori o posebnom vremenu koje će se trebati pručavati, vremenu koje je ostavilo duboke tragove i negativne u zemlji BiH, ali i pokazalo hrabrost onih koji su i u ta teška vremena vjerovali, nadali se i svjedočili ljubav. To je upravo bio kardinal Vinko Puljić, naglasio je zagrebački nadbiskup, kardinal Josip Bozanić, dodajući da će, kako vrijeme bude prolazilo, ova knjiga imati sve veću važnost. Poput dokumentarnoga filma ili verbaliziranih fotografija knjiga svakodnevno i u stopu prati osobe i događaje, istaknuo jemons. Tomo Vukšić, vojni biskup u BiH. Ovi svesci zaista jesu kronika, koja prati sarajevskoga nadbiskupa kardinala Vinka Puljića, ali ju nije pisao on, nego upravo njegovi brojni suradnici, najčešće njegovi tajnici. Ovo je informativni mozaik, složen od likova i elemenata, koje glavni protagonist vrlo često nije mogao birati. Stoga vrijednost ovakvih djela treba prosuđivati prvenstveno po istinitosti podataka i dosljednosti izvještaja, napomenuo je biskup Vukšić. A kad se radi o kardinalu Puljiću, biskup Vukšić smatra da ne manjka zanimljivih akcija, putovanja, susreta i osoba s područja Crkve i politike, kulture i gospodarstva, školstva i odgoja, dušobrižništva i duhovnosti, lokalnog i dalekog, balkanskog i svjetskog, ratnog i mirnodopskog, dijaloga i suradnje.

Ovo je, prije svega i najkraće rečeno, kronika o katoličkom pastiru duša, kojemu je Providnost pripustila brojne i teške kušnje, boli i utjehe, suze i brige, ali i mnoge milosti i blagoslove. Odnosno, on susreće i putuje, govori i predlaže, ima otvorena vrata, da propovijeda i svjedoči kršćansku nadu. To mu je istovremeno i poslanje, i čast, i služba i križ, ističe biskup Vukšić.

Recenzent o. Slavko Slišković, provincijal Hrvatske dominikanske provincije istaknuo je da Kronika prati kardinala Puljića kroz njegove svakodnevne duhovne i svjetovne aktivnosti, kontakte i situacije bez pokušaja njihove valorizacije, smatrajući da bi današnji čitatelji mogli čak biti iznenađeni nekima od susreta ili događaja u kojima je nadbiskup Puljić sudjelovao.

Ponekad se zapisivalo nakon pješačenja pod paljbom metaka, vožnje kroz noć i planine s ugašenim svjetlima, prijevoza vojnim transporterima ili u uvjetima života bez struje i vode. Drugi puta je to pogled iz Vječnog Grada u kojemu prvi puta jedan sin Bosne i Hercegovine bira Petrova nasljednika.
Kroniku ne čine samo one stvari koje su se dogodile, nego i one koje su planirane, a zbog različitih okolnosti nisu bile provedive, poput dolaska pape Ivana Pavla II. u Sarajevo 1994.godine. U takvim uvjetima nije bilo jednostavno pisati, pa su si oni koji bilježe ponekad davali oduška kroz dozu žalosti i nesigurnosti, ali puno češće s nadom i profinjenim humorom
kao znakom neutrnute duhovne snage i ljudskosti u često neljudskim uvjetima, istaknuo je o. Slavko Slišković.
Čak iznenađuje kako kardinal i u najtežim situacijama ne dopušta da bude izoliran i isključen iz svijeta, nego svojim pristupom stvarnosti svjedoči o potrebi vjere, nade i ljubavi upravo tada kad ih najmanje ima. S druge strane, zadivljujuća je njegova jednostavnost u susretu s prijelomnim događajima i osobama, dodaje Slišković.
O. Slavko Slišković smatra da ovo djelo može biti dobar izvor budućih istraživačkih radova, a povjesničarima će znatno olakšati razumijevanje prošlosti na prostoru Vrhbosanske nadbiskupije. To je, kako je nadodao, svojevrstan dnevnik sazrijevanja u konkretnim životnim provjerama koje su nerijetko bile odlučujuće kako za samog kardinala, tako i za Crkvu i narod kojima pripada.
Pojašnjavajući naslove triju svezaka prema trima teološkim krjepostima iz svog biskupskog grba, kardinal Puljić je i ovom prilikom istaknuo da je Gospa obilježila njegov život. “O Marijo, blago Tebi jer si povjerovala” – iz te vjere izvire nada i snaga ljubavi, napomenuo je.
Prvi svezak naslovljen „Vjera“ obuhvaća razdoblje od 1991. do 1999. godine. U tom su razdoblju kroniku vodili Mato Zovkić, Ivo Tomašević, Franjo Tomašević i Josip Grubišić.
Vremenu od 2000. do 2009. godine posvećen je drugi svezak pod naslovom „Nada“, a plod je kroničara Josipa Grubišića, Željka Marića, Dubravka Turalije, Josipa Tadića, Dragana Jurića,
Josipa Kneževića i Olivera Jurišića. „Ljubav“ je naslov trećeg sveska koji prati vrijeme od do 2016. godine. Kroniku su vodili Oliver Jurišić, Davor Topić, Slaviša Stavnjak, Branko Jurić i Bojan Ivešić. Na koncu svakog sveska nalazi se kazalo osoba i naselja, a tekst je oplemenjen s više slikovnih priloga koji omogućuju njegovo bolje razumijevanje. Tri sveska Kronike objavio je Medijski centar Vrhbosanske nadbiskupije, Sarajevo 2018.

https://ika.hkm.hr/novosti/predstavljena-kronika-kardinala-vinka-puljica/