U Gradskom muzeju Vukovar, 21. veljače 2020. godine organizirana izložba replika prapovijesnih zdjela kostolačke kulture izrađenih od abonosa

U izložbenom prostoru Gradskog Muzeja dvorca Eltz, u ulozi domaćina, uvodno je skup pozdravila ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar gđa. Ruža Marić, o kostolačkoj kulturi na lokalitetima istočne Slavonije govorila je kustosica arheološke zbirke Muzeja Gorana Kušić, dok je veoma emotivno i nadasve stručno o abonosu govorio je dr.sc. Tomislav Dubravac koji je i srednju školu pohađao u Vukovaru i kako kaže uvjek mu se rado vraća. Na kraju svoga izlaganja je predstavio autora izložbe biranim riječima: „g. Jelušić je promicatelj kulturne baštine rodnoga kraja, naše nam Posavine, koji šalje poruka drugima da nas ima, da nas još ima na ovim našim prostorima, daje putokaz kako baštiniti povijest naših časnih predaka, naše kulture, tradicije, običaja, jer samo čuvajući prošlost možemo graditi budućnost“.

Autor Izložbe replika prapovjesnih zdjela g. Ivo Jelušić uporedio je povjesna stradanja Odžaka i Vukovara i rekao da odžačani vole Vukovar, jer Vukovar je VELIK. Zatim je rekao o ideji koja ga motivirala kod izrade ovih prelijepih replika zdjela, da predstavi svoj rodni kraj, Posavinu i Bosnu i Hercegovinu, njihovu kulturnu baštinu koju zapostavljamo ili je gotovo malo poznamo. U ime grada Vukovara samo rijeci pohvale uputio je zamjenik gradonacelnika g. Marijan Pavliček. Uz brojne posavljake izložbi je nazočio i načelnik općine Odžak g. Jakov Ivanković, pročelnik upravnog odjela za društvene djelatnosti Vukovara g. Dražen Kobašević, ravnateljica Muzeja Vučedolske kulture Vukovar, gđa. Mirela KutinecVoditeljica programa bila je Marica Jelušić. Posatv izložbe ostaje u Muzeju do 29. veljače 2020. godine.