Kategorija: Uncategorized

Održana promocija knjige „Manjine u pluralističkoj demokraciji – od posebnih prava do zlouporabe“

U ponedjeljak, 26. rujna s početkom u 19 sati u Hotelu Antunović održana je promocija knjige „Manjine u pluralističkoj demokraciji – od posebnih prava do zlouporabe“ koja donosi pregled političkog zastupanja nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Belgiji te potpuno novi model političkog zastupanja tri konstitutivna naroda i nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.

Promociju knjige uvodnim je govorom otvorio predsjednik HKD Napredak – Zagreb prim. doc. dr. sc. Zlatko Vlajčić, dr. med. te pozdravio sve prisutne u dvorani.

Knjiga je nastala opsežnim istraživanjem političkog zastupanja nacionalnih manjina koje se realiziralo projektom pod nazivom „Bosna i Hercegovina kao država potpuno ravnopravnih konstitutivnih naroda, kao i nacionalnih manjina i ostalih građana – niti više, niti manje“, kroz suradnju Hrvatskog kulturnog društva Napredak – Zagreb i Instituta za društveno politička instraživanja (IDPI) iz Mostara, uz potporu Ministarstva Vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.

Knjigu su predstavili dr. sc. Domagoj Knežević s Hrvatskog instituta za povijest i savjetnik ministra vanjskih i europskih poslova RH, doc.  dr.  sc. Dražen  Barbarić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i voditelj Stručnog tima IDPI, Ivan Vukoja, predsjednik Skupštine i član Stručnog tima IDPI te Milan Sitarski, glasnogovornik i član Stručnog tima IDPI, dok je cjelokupni događaj moderirao prof. dr. sc Ivica Kisić, dekan Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

„Ovo istraživanje doista je bilo potrebno, ponajviše hrvatima u Bosni i Hercegovini, jer donosi model povezivanja i sinergije prvorazrednih kulturnih, političkih i znanstvenih institucija kako bi se ostvarila sva prava koja su hrvatima u BiH prema ustavu i mirovnom Daytonskom sporazumu zajamčena“, izjavio je dr. sc. Domagoj Knežević s Hrvatskog instituta za povijest i savjetnik ministra vanjskih i europskih poslova RH te naglasio kako institucionalno nasilje prema hrvatima u BiH traje preko dvadeset godina.

Zbog sustavnih kriza koje su prisutne u političkom sustavu BiH, a koje uzrokuju anomalije više
od četvrtine stoljeća, umjetno suprotstavljajući legitimno zastupanje konstitutivnih
naroda i ostalih građana, uključujući i pripadnike manjina te lišavajući i jedne i druge
među kolektivitetima prava na legitimno zastupanje na svim razinama
vlasti na kojima nisu brojčano većinski, nužno je, uz korištenje iskustava RH i drugih
europskih država, izvršiti reformu koja bi osigurala političku stabilnost i demokratič-
nost te ispunjenje presuda svih domaćih i međunarodnih sudova – stoji u uvodu knjige.

„Ovim istraživanjem metodološki je prikazano da konstitutivnost ne postoji ukoliko nisu zadovoljena dva načela, a to su načelo legitimnog zastupanja i načelo međusobne jednakopravnosti konstitutivnih naroda u BiH. Ta načela sastavni su dio konstitutivnosti naroda kojima se može objasniti činjenica da BiH ima tročlano predsjedništvo, odnosno tri jednako vrijedna člana“, naglasio je Ivan Vukoja, predsjednik Skupštine i član Stručnog tima IDPI.

Također, nadodaje da ukoliko je jedan narod postao konstitutivan, on je time postao specifičan demos, izborna jedinica iz koje se biraju predstavnici naroda u ona tijela BiH koja su toj vrsti predstavljanja namijenjena Ustavnom BiH i Daytonskim mirovinskim sporazumom, a to su tročlano predsjedništvo i domovi naroda na entitetskoj i državnoj razini. Napominje kako je došlo do iskrivljenja tumačenja međusobne jednakopravnosti tri naroda koje se potom ugradilo u Izborni zakon, zbog čega se i vode sporovi.

Upravo iz tog razloga izrađen je novi model političkog predstavljanja nacionalnih manjina u BiH koji ovu temu čini iznimno aktualnom, pogotovo u trenutnim okolnostima uoći nadolazećih Općih izbora u Bosni i Hercegovini koji će se održati 2. listopada ove godine.

Prisutnima na promociji obratio se i ministar vanjskih i europskih poslova RH, dr. sc. Gordan Grlić Radman koji je naglasio važnost međunarodnog prepoznavanja problematike, odnosno trenutnih političkih odnosa u BiH.

Nadodao je da Hrvati u BiH traže jednakopravnost, odnosno ništa više i ništa manje, što je i bio uvjet prilikom sklapanja Daytonskog sporazuma. Prije 20 godina teško je narušen Daytonski sporazum ukidanjem natpolovične većine i svođenjem iste na jednu trećinu u Domu naroda, koji predstavlja najvažnije mjesto za predstavnike konstitutivnih naroda, što je rezultiralo lošim ishodom za hrvate u BiH.

„Bitno je da činimo i da nastavimo i dalje činiti dobro, da se ne dijelimo jer svaka nas podjela slabi, lomi i briše. Ništa skuplje nije koštalo hrvatski narod od vlastitih podjela, podvala i netrpeljivosti, dok smo ponekad i sami sebi najveća prepreka. Zato se trebamo dobro uvezati, poput užeta te funkcionalno, ujedinjeno i združeno djelovati kako oni, koji bi rado da nas nema, nebi rasipali hrvatska ognjišta u Bosni i Hercegovini“, naglasio je ministar vanjskih i europskih poslova RH, dr. sc. Gordan Grlić Radman na kraju svojeg govora.

Preminula Lidija Topić, bh. diplomatkinja i bivša šefica Misije BiH pri EU

Istaknuta bh. diplomatkinja Lidija Topić, kćerka Akademika Berislava Topića Trećeg predsjednika obnovljene Glavne podružnice Hrvatskog kulturnog društva „Napredak” Zagreb od 9. 12. 1997. do 6. 7. 2004. godine i sadašnjeg predsjednika Suda časti HKD Napredak Zagreb preminula je u 55. godini nakon borbe s teškom bolesti.

Lidija je prije početka agresije na BiH živjela u Sarajevu, potom odlazi u Zagreb, da bi se nakon okončanja agresije ponovo vratila u glavni grad BiH.

Posljednje godine provela je u Bruxelessu, angažirana u narodnim organizacijama. Bila je viša savjetnica u Vijeću za regionalnu suradnju, zatim i ambasadorica BiH u Belgiji, a njen posljednji diplomatski angažman bio je upravo kao šefice Misije BiH pri Europskoj uniji u Bruxelessu.

Počivala u miru Božjem!

Pjesnikinja i članica Nadzornog odbora HKD Napredak-Zagreb Diana Burazer osvojila nagradu “Vesna Parun”

Ugledna pjesnikinja i članica Nadzornog odbora HKD Napredak-Zagreb Diana Burazer osvojila je nagradu “Vesna Parun”, koja se već petu godinu dodjeljuje u Stubičkim Toplicama gdje je čuvena hrvatska pjesnikinja živjela desetak godina.

Nagrađena je za pjesmu Povijest u Arial fontu koju je najboljom u konkurenciji od trideset i sedam pjesama proglasio stručni žiri u kojem su bili dosadašnje dobitnice nagrade Lidija Dujić (predsjednica žirija), Božica Brkan i Marija Lamot te predsjednik Društva hrvatskih književnika Zlatko Krilić i predsjednik Hrvatskog društva pisaca Zoran Ferić.

Drugu nagradu osvojila je pjesnikinja Sofija Sonja Bećirević pjesmom Pjesma svjetionika koju je izrecitirala uz flautu, dok je treću nagradu osvojila Sonja Horvat pjesmom “Orah”.

Iskrene čestitke Diani Burazer na iznimnoj nagradi!

Više na: https://www.vecernji.hr/kultura/pjesnikinja-diana-burazer-osvojila-nagradu-vesna-parun-1597531

Održana Izborna skupština i konstituirajuća sjednica novog predsjedništva i Uprave Društva

U srijedu, 11.5.2022. godine održana je redovna Izborna Skupština HKD Napredak-Zagreb u Klubu kazališta Komedija u Zagrebu.

Nakon četiri godine mandata predsjednika mag.art. Miljenka Puljića i dopredsjednika dr. sc. Tomislava Dubravca i prof. dr. sc Ivice Kisića za dužnost novog predsjedništa predloženi su za mjesto novog predsjednika HKD Napredak-Zagreb doc. prim. dr. sc. Zlatko Vlajčić, dr. med. te za dužnost dopredsjednika odvjetnik Draško Semren, dipl. iur. i Ilija Nedić, mag. oec. Novo predsjedništvo jednoglasno je izabrano.

Također, birali su se novi članovi Upravnog i Nadzornog odbora, Suda časti te novi likvidator Društva.

Predsjednik Zlatko Vlajčić predložio je sljedeće članove:

Upravni odbor – Miljenko Puljić, Tomislav Dubravac, Ivica Kisić, Juro Martinović, Vinko Kraljević, Vinko Hrkać, Dijana Burazer, Krasnodar Raguž, Tomislav Bubalo, Franko Čuvalo, Toni Kolak, Ante Jukić

Nadzorni odbor – Tomislav Antunović, Bosiljko Mišetić, Ferdo Kurtić, Slađan Bešlić, Mihovil Bogoslov Matković

Sud časti – Berislav Topić, Žarko Primorac, Neven Šimac

Likvidator – Vinko Hrkać

Članovi Upravnog i Nadzornog odbora, Suda časti i likvidator Društva jednoglasno su prihvaćeni, odnosno izglasani.

Na redovnoj Izbornoj skupštini Upravni odbor predložio je izmjene Statuta HKD Napredak Zagreb u kojemu se mijanjaju i nadopunjavaju čl. 26. st. 2. i 3., čl. 28., čl. 31. st. 2., čl. 32. st. 2., čl. 33. st. 2., čl. 34. st. 2., čl. 35. st. 2. i čl. 38. st. 1. Statuta Hrvatskog kulturnog društva Napredak-Zagreb tako da isti sada glase:

Članak 26. – Upravni odbor čine predsjednik, dopredsjednici i 12 članova koje bira Skupština. Mandat članova Upravnoga odbora traje dvije godine uz mogućnost da budu ponovo birani više puta.

Članak 28. – Upravni odbor ima pravo i obvezu da: predlaže izmjene i dopune Statuta i drugih akata;  donosi poslovnik o svojem radu; priprema sve materijale o kojima raspravlja Skupština; izvršava odluke Skupštine; predlaže Skupštini počasne i članove dobrotvore; na prijedlog predsjednika Društva bira i razrješava tajnika i rizničara Društva; skrbi o prikupljanju sredstava za rad Društva; predlaže plan i program rada Društva; donosi opće i pojedinačne akte koji nisu u nadležnosti Skupštine; donosi odluku o brisanju ili isključivanju iz članstva; utvrđuje iznos članarine i upisnine; odlučuje o žalbama iz svoje nadležnosti; obavlja i druge poslove vezane uz izvršenje odluka Skupštine – osniva udruge, zaklade, trgovačka društva i druge organizacije u cilju ostvarenja plana i programa društva

Članak 31. – Mandat predsjednika Društva traje dvije godine i može biti ponovno izabran.

Članak 32. – Mandat dopredsjednika Društva traje dvije godine i može biti ponovno izabran.

Članak 33. – Mandat tajnika Društva traje dvije godine i može biti ponovo izabran.10 od 14

Članak 34. – Mandat rizničara Društva traje dvije godine i može biti ponovo izabran.

Članak 35. – Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandat od dvije godine, a mogu biti izabrani više puta.

Članak 38. – Sud časti rješava sporove i sukob interesa u Društvu. Sud časti čine 3 člana koje bira Skupština na mandat od dvije godine i koji mogu biti ponovno izabrani. Članovi Suda biraju predsjednika između sebe.

Prijedlog izmjene Statuta jednoglasno je usvojen i izglasan.

Na skupštini je također podneseno izvješće o radu HKD Napredak-Zagreb u proteklom mandatnom razdoblju.

Proteklo mandatno razdoblje bilo je okarakterizirano potresima koji su zadesili Grad Zagreb i okolicu te područje Banovine, kao i epidemija COVID-19, no bez obzira na sve spomenuto mandatno razdoblje u kojemu je gosp. Miljenko Puljić obnašao mjesto predsjednika Društva proteklo je jako uspješno s mnogim realiziranim projektima i aktivnostima.

U nastavku slijede aktivnosti koje su se provodile u razdoblju od 2018. do 2022. godine:

2018.

Sunakladništvo knjige Kronologija žepačkoga kraja 1468. – 2018., autora Franje Marića

Spašavanje vrijedne kulturne baštine, 12 pisama Ive Andrića u periodu od 1914. do 1915. godine

Organizacija svečanog programa povodom 100. obljetnice tiskanja knjige „Ex Ponto“ autora Ive Andrića, u Preporodnoj dvorani HAZU u Zagrebu.

2019.

Organizacija izvođenja programa „Ivo Andrić: Ex Ponto – 100 godina progonstva“ povodom 100. obljetnice tiskanja knjige Ex Ponto u okviru Mostarskog proljeća 2019. i XXI. Dana matice hrvatske Mostar

Organizacija koncerta „Bartolomojevo putovanje“ bosanskohercegovačkog pijanista Bartolomeja Stankovića u Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski

Organizacija izvođenja programa „Ivo Andrić: Ex Ponto – 100 godina progonstva“ povodom 100. obljetnice tiskanja knjige Ex Ponto u HNK Varaždin

2020.

Organizacija skupljanja sredstava za potrebite u Bosanskoj Posavini – sredstva prikupljena prodajom ulaznica predstave “Narodil se mladi Kralj“ i donacijom članova Uprave HKD Napredak-Zagreb

Organizacija programa „Misao svijeta“ povodom 155. godišnjice rođenja Silvija Strahimira Kranjčevića u prostorijama Osnovne škole S. S. Kranjčevića u Zagrebu

Organizacija donatorskog koncerta za obnovu Crkve Svetog Marka

Organizacija promocije knjige „Upravljanje marketingom i odnosima s medijima u neprofitnim organizacijama na primjeru HKD Napredak, autora dr. sc. Marija Pejića

Organizacija koncerta „Napredak – za mlade umjetnike“ u Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski na kojemu su nastupile violinistica Marija Bašić i klavijaturistica Petra Gilming. Cilj koncerta je podrška i pomoć u obrazovanju mladih, talentiranih umjetnika.

2021.

Dobivanje sredstava (MVEP RH) i provedba projekta “Bosna i Hercegovina kao država potpuno ravnopravnih konstitutivnih naroda, kao i nacionalnih manjina i ostalih građana – niti više niti manje” u suradnji s Institutom za društveno politička istraživanja iz Mostara (u trajanju)

Organizacija svečanog obilježavanja 100. godišnjice postojanja Hrvatskog kulturnog društva Napredak-Zagreb u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu

2022.

Organizacija fotografske izložba “Sarajevo Light&Shade” autora Ante Magzana u Galeriji Kranjčar u Zagrebu

U utorak, 17. svibnja 2022. godine u Hotelu Antunović održana je i konstituirajuća sjednica novog predsjedništva, Upravnog i Nadzornog odbora te suda časti.

Na sjednici su jednoglasno izabrani:

Tajnik: Ivan Marić

Rizničar: Franko Čuvalo

kao i voditelji povjerenstava:

Voditelj povjerenstva za znanost: Tomislav Dubravac
Voditelj povjerenstva za gospodarstvo: Krasnodar Raguž
Voditelj povjerenstva za kulturu: Miljenko Puljić
Voditelj povjerenstva za suradnju s Rektoratom Sveučilišta u Zagrebu: Ivica Kisić
Voditelj povjerenstva za suradnju s Generalskim zborom RH: Rajko Dumančić
Voditelj povjerenstva za suradnju s PD Napredak Zagreb: Franko Čuvalo
Voditelj povjerenstva za projekt Instituta za dobro čovjeka i svijeta: Vinko Hrkač

Preminuo Vladimir-Đuro Degan

U nedjelju 27. ožujka 2022. u Zagrebu je u 87. godini života umro istaknuti hrvatski pravnik prof. emer. Vladimir-Đuro Degan, član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i član HKD Napredak-Zagreb.

Rodio se 2. srpnja 1935. u Bosanskom Brodu. Pravo je diplomirao u Sarajevu 1957., doktorirao 1963. u Ljubljani, a između 1959. i 1971. usavršavao se na Haškoj akademiji za međunarodno pravo.

Od 1969. do 1981. predavao je usporedne političke sustave i međunarodno pravo na Fakultetu političkih znanosti u Sarajevu, a od 1981. predavao je na Pravnom fakultetu u Rijeci. Od 1985. do 1997. bio je upravitelj Jadranskog zavoda Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a od 1997. do 2021. bio je njegov voditelj.

Predavao na brojnim sveučilištima u bivšoj Jugos­laviji i u inozemstvu.
Između 1991. i 1995. bio je hrvatski član u ekspertskim skupinama o ljudskim i manjinskim pravima te o sukcesiji država na Međunarodnoj kon­ferenciji o bivšoj Jugoslaviji. Između 1996. i 2001. bio je član hrvat­ske delegacije na pregovorima o pitanjima sukcesije bivše Jugos­lavije.

Za svoj rad primio je više priznanja i nagrada, među ostalim i Državnu nagradu za znanost za životno djelo za 2012. za područje društvenih znanosti.

Glavna su mu djela: Tumačenje ugovora u međunarodnom pravu (L’Interpretation des accords en droit international, 1963.), Pravičnost i međunarodno pravo (L’Équité et le droit international, 1970.), Međunarodno pravo mora i izvori međunarodnog prava (1989.), Izvori međunarodnog prava (The Sources of International Law, 1997.) i Međunarodno pravo (2000.).

Počivao u miru Božjem!

Mr. sc. Ante Pleš, dipl.oec.

(1957.-2022.)

Svim članovima i prijateljima HKD Napredak-Zagreb javljamo tužnu vijest da nas je zauvijek, iznenada 08. ožujka 2022., napustio  naš dragi prijatelj, mr. sc. Ante Pleš, dipl. oec., član Nadzornog odbora.

Uprava zagrebačkog Hrvatskog kulturnog društva Napredak upućuje iskrenu sućut supruzi Ani, kćerima, unucima, obitelji, prijateljima i svima onima koji tuguju za voljenim i dragim Antom.

Dragi prijatelju neka Te Gospodin obilno nagradi u nebeskom kraljevstvu, počivao u miru Božjem.

U nastavku tekst dr. sc. Tomislava Dubravca, dopredsjednika HKD Napredak-Zagreb:

„Sjećanje je jedini raj iz kojeg ne možemo biti protjerani“ (J. P. F. Richter)

Pjesnik R. Tagore je napisao: „Smrt ne znači zagasiti svijetlo, nego isključiti svjetiljku kada dođe zora“. Vijest kako se svjetiljka našega Ante isključila 8. ožujka 2022. godine i kako je zora prerano došla, sve nas je iznenadila i rastužila. Posljednjih mjesec dana svakodnevno smo iščekivali detaljna izviješća od Antine supruge Ane. Znali smo kako je bolest teška, ali ipak smo vjerovali da će Ante izdržati, ali na žalost, opaka bolest je bila jača.

Nama prijateljima Ante je često znao govoriti kako je cijeli život okružen svojim ženama u obitelji. Supruga Ana, dvije kćeri, Sanja i Tihana, tri unučice, Lota, Hana i Franka koje je obožavao, koje su bile njegovo „sve“. Ante je oduvijek volio simboliku. Sudbina je očito htjela da je i taj posljednji ovozemaljski dan, 8. ožujka (dan žena) ostavio sve svoje žene i djevojčice iza sebe. Otišao je u vječnost, petnaest minuta nakon svećeničkoga obreda, ali tek nakon što se oprostio svojih žena, supruge, dvije kćeri i sestre. Otišao je mirno, u tišini, jer mrtvi ne prave buku, njihov glas obično nije glasniji od rasta trave, ipak, zaglušujuća buka bila je u našim srcima. Kada šuma raste tišina je, kad se sruši jedan veliki hrast, šuma se trese.Tvoj odlazak sve vas je potresao, tvoju obitelj, tvoje prijatelje, srušio se jedan veliki slavonski hrast, Orijaš.

Naše je poznanstvo bilo i dugo i intenzivno. Sjećam se našega prvoga susreta u jesen 1996. godine kada si došao kod mene u kuću sa prijateljima, Fabijanom i Dariom. Tada je počelo naše prijateljevanje i trajalo je punih dvadeset i pet godina. U svakom našem druženju satima smo bistrili ovozemaljske teme. Posebice su nam bila važna i draga subotnja ispijanja kave na špici. U okruženju naših zajedničkih prijatelja Vinka, Dražena, Jure, Ferde bili smo „svoji na svome“.

Ante je bio elokventan, oboružan informacijama, kako se ono kaže „načitan“, izrazito domoljubno osviješten, bezrezervno kršćanski orijentiran, čovjek sa čvrstim stavom. U dugim razgovorima o našoj Hrvatskoj, ali i Bosni i Hercegovini, znali smo se pitati: kako na svijetu, vjerojatno, ima  još nekih lijepih i nesretnih zemalja u kojima stvari i tzv. javni poslovi idu i stoje – naopako. Ali je naše naopako, nekako teže od drugih, tuđih. U normalnim, uređenim zemljama, narodski kazano: što zabrlja pojedinac, to popravlja zajednica, što pogriješi individua, uredi institucija, što ne može sam čovjek, može sustav. U nas, što zajednica, institucija, sustav, ne može, ne umije, neće i ne zna – hoće, zna, umije i može pojedinac, onaj usamljeni čovjek što je sazdan od jake ljubavi, snažnog uvjerenja i uporne, pametne snage. Primjera  na sreću ima. Jedan od takvih si zasigurno bio i Ti, naš Antiša.

Njegov je životni moto uvijek bio obilježen težnjom ka javnom dobru. Svoje ideje i zauzetost za pravdu i pravicu pokušao je ostvariti i kratkotrajnim „izletom“ u politiku. Brzo je odustao. Poznavajući ga kao otvorenog i transparentnog čovjeka, znao sam da „ne bu išlo“. Vjerujem i znam da nije požalio. Ante je bio graditelj (a politika razgrađuje), koji je gradio mostove, kako Andrić kaže: “Najvažniji most je kakvi smo ljudi i kakav ćemo most uspostaviti prema gore“. Ti si ga dragi prijatelju zasigurno izgradio, sa snažnim temeljima, za Tvoju vječnost.

Ante Petar je rođen 8. lipnja 1957. godine u Čamerovcu, kod Slunja od oca Nikole i majke Roze koja je nakon Ante rodila Mariju i Jelenu, s kojima je bio vrlo blizak ostatak života. U četrnaestoj godini preminula mu je majka što je  snažno obilježilo ostatak njegovog života. Nedugo nakon majčine smrti, obitelj se seli u Slavoniju, u selo Ivankovo. Otac se ponovno oženio. Obiteljski i kršćanski odgoj usmjerio je Antu u srednju školu, u sjemenište, u Pazin. Nije se zaredio, pretpostavljam da je upoznao ljepote svjetovnog života, koji je  prevagnuo nad svećeničkim pozivom.

Nakon srednje škole dolazi u Zagreb i upisuje ekonomski fakultet koji završava u roku. 1981. godine vjenčao se Anom Filipović te iduće godine dobio kćer Sanju, a 1986. godine dobio je drugu kćer, Tihanu. 1990. godine Ante započinje raditi kao stečajni upravitelj Vinteksa i obitelj se seli u Vinkovce. Ratne godine je proveo u Vinkovcima i Vukovaru kao hrvatski branitelj. Po završetku rata, kratko se okušao u politici, ali karijeru dalje nastavlja u Ministarstvu financija.  Godine 1996., Ante se seli s obitelji u Zagreb, iako već od 1995. radi kao voditelj ispostave Vukovar pri Ministarstvu financija. Po završetku mirne reintegracije Podunavlja, karijeru nastavlja u Ministarstvu financija, u poreznoj Upravi u Zagrebu gdje je radio do kraja života. Magistrirao je 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na temu: Mjesto i uloga slobodnih zona u procesu pridruživanja Hrvatske Europskoj Uniji. Dobro se sjećam kako smo njegov magisterij u lipnju te godine dostojno proslavili trojako: magisterij, rođendan i imendan, naravno uz slavonske tamburaše. Godine 2017. postaje prvi puta djed, kasnije dobiva još dvije unučice koje je obožavao, i one njega. 2019. godine i spunjava si životnu želju i mijenja ime u Ante Petar. Bio je društveno aktivan, a njegova građanska zauzetost prepoznatljiva je na mnogim poljima. Ponosni smo što je bio aktivni član Hrvatskog kulturnog društva Napredak-Zagreb, kao član Upravnog i Nadzornog odbora.

Ante je za sebe uvijek govorio da njegov život predstavlja kvantni skok: od Plešovog brda kraj Slunja, do situiranog i poštovanog gospodina. Upravo tako, Ante je nedvojbeno bio pravi gospodin. Ove se godine pripremao u zasluženu mirovinu koju na žalost nije dočekao. Najneizvjesnija izvjesnost „smrt“ je prekinula njegovo životno putovanje. Jer, život i smrt jedno su, kao što su jedno rijeka i ocean. Život koji nam je podarila priroda kratak je, no sjećanje na dobro proživljen život ostaje vječno. Ako poživimo u srcima onih koje smo ostavili za sobom, nećemo umrijeti. I nećeš prijatelju. Zauvijek ćeš ostati u našim srcima i sjećanjima. Otimaćemo te zaboravu i nositi kao trajni spomen u svojim srcima. Kako napisa A.B. Šimić: „Smrt nije izvan mene. Ona je u meni od najprvog početka, sa mnom raste u svakom času. Moj svršetak njen pravi je početak”. Smrt nema posljednju riječ, ali zadaje bolan udarac. Ostaje jedna velika praznina i nada da ćemo se opet sresti pred licem Gospodnjim. Do tog trenutka ostaju nam sjećanja, brojne zajedničke uspomene. Kada se radost dijeli, dvostruko je veća, a kada se tuga i bol dijeli dvostruko je manja.

Danas dijelimo tugu i bol sa obitelji našega Ante Petra, suprugom Anom, kćerima Sanjom i Tihanom, unukama Lotom, Hanom i Frankom, prijateljima, znancima i njegovim kolegama kojima izražavam iskrenu sućut u svoje ime i u ime Hrvatskog kulturnog društva Napredak-Zagreb. Ostavljamo Te u zagrljaju Tvoje ponosne hrvatske zemlje i neka te Gospodin obilno nagradi u nebeskom kraljevstvu.

Počivao u miru Božjem.

Svečano otvorena fotografska izložba “Sarajevo Light&Shade” autora Ante Magzana

U četvrtak, 24. veljače 2022. godine svečano je otvorena fotografska izložba “Sarajevo Light&Shade” autora Ante Magzana u Galeriji Kranjčar u Zagrebu.

Izložbu su svečano otvorili Miljenko Puljić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak-Zagreb, Anja Margetić, dogradonačelnica Sarajeva, kustosica izložbe Iva Körbler i kustos galerije Josip Tešija te autor Anto Magzan.

Fotografska izložba „Sarajevo Light&Shade“ priznatog vizualnog umjetnika Ante Magzana, ujedno i člana HKD Napredak-Zagreb, ciklus je crno-bijelih fotografija grada Sarajeva. Nastavak je to uspješnih serija portreta gradova kojima su prethodno ovjekovječeni Sydney (2012.) i Barcelona (2019.).

Vizura Sarajeva zamišljena je kao fotografska igra svjetla i sjene, kao chiaroscuro ljudi i arhitekture u kojima se iščitava osobna iskaznica suvremenog Sarajeva, a cilj je putem reportažne i umjetničke fotografije prikazati i stvoriti jedinstvenu biografiju grada.

Izložba je realizirana u organizaciji HKD Napredak-Zagreb, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Grada Zagreba te je za javnost otvorena do 7. ožujka 2022. godine.

Održana promocija knjige “Enciklopedijski rječnik Bosanske Posavine”

U srijedu, 2. veljače 2022. godine u zagrebačkom Hotelu “The Westin” održana je prva promocija knjige „Enciklopedijski rječnik Bosanske Posavine“ u Hrvatskoj, autora mr. sc. Ante Kneževića i dr.sc. Tomislava Lukića.

Promocija je organizirana u suradnji s Internacionalnom akademijom nauka i umjetnosti u BiH (razred za Održivi razvoj) te Hrvatskim kulturnim društvom Napredak-Zagreb (klub znanstvenika). Promotori knjige bili su poznati hrvatski  likovni i književni kritičar g. Milan Bešlić i diva hrvatske književnosti prof. dr.sc. Julijana Matanović, redovna članica Internacionalne akademije nauka i umjetnosti u BiH (IANUBIH), koja je ujedno i autorica predgovora knjige.

Moderator i uvodničar na promociji bio je dr.sc. Tomislav Dubravac, redovni član Internacionalne akademije nauka i umjetnosti u BiH (IANUBIH), dopredsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak-Zagreb te voditelj kluba znanstvenika. Producentica cjelokupnog događaja bila je Iva Sarić (Lukić), struč. spec. oec. iz tvrtke PROteam iz Zagreba, čijom zaslugom knjiga također biva predstavljena i u digitalnom izdanju.

Knjiga/rječnik pripremljen je na 680 stranica, a sadrži oko 7500 natuknica i 10 000 objašnjenih pojmova. Autori su knjigu obogatili s tisuću fotografija u boji, uz pojašnjenje riječi te prijevodom na engleskom jeziku. Knjigu je tiskao Grafički Zavod Hrvatske, dok su nakladnici knjige Fraternitas, Synopsis i slavonsko-brodska Galerija „Goll“.

Uz brojne osvjedočene prijatelje Bosanske Posavine događaj su uveličali saborski zastupnici predvođeni gđom. Zdravkom Bušić, izaslanica ministrice kulture i elektronskih medija, gđa. Mirjana Piškulić, ravnatelj Hrvatske Matice iseljenika g. Mijo Marić, državni tajnik ministarstva pravosuđa g. Juro Martinović, predsjednik akademije IANUBIH, akademik Asim Kurjak, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak-Zagreb, g. Miljenko Puljić, predsjednik udruge Hrvata Bosne i Hercegovine „Prsten“, g. Pavo Zubak te brojni drugi uglednici iz svijeta znanosti, kulture i  biznisa.

“Knjiga je vrijedan doprinos očuvanju nematerijalne kulturne baštine Bosanske Posavine i očuvanja jezičnog izričaja stanovništva koje nažalost nestaje. Identitet svakoga naroda obilježava njegov jezik i kultura, a upravo to i jesu temeljna obilježja ove knjige. Upravo je kultura, shvaćena u širem smislu, sve nas i održala tijekom prošlosti i sačuvala identitetski koncept jednoga naroda. Istu analogiju trebamo preslikati na današnju napaćenu, osiromašenu, raseljenu i zaboravljenu Bosansku Posavinu, kojom se ova knjiga i bavi, kako je ne bismo izgubili za sva vremena. Kulture nema bez tiskane riječi, kultura uvijek i svagda ujedinjuje i ruši barijere i gradi mostove, a najvrijedniji doprinos očuvanju kulture jednoga naroda su svakako pisane riječi, dakle knjige“, naglasio je u uvodnom govoru dr.sc. Tomislav Dubravac, jedan od urednika knjige.

Također izjavljuje da „rječnik koji danas predstavljamo opisuje, a ne propisuje, a ja bih rekao ponajviše „zapisuje“ i rukovodi se načelom uključivosti izričaja svih naroda sa toga područja, izvan i iznad je dnevnih politika koje nas svakodnevno opterećuju. Pjesnik, Tin Ujević napisa: „knjiga nije hrana, ali je poslastica“, ova knjiga je upravo to, prava poslastica za sve one koji štuju svoju tradiciju i običaje naslijeđene od naših predaka, koje otimamo zaboravu i koje želimo sačuvati za buduće naraštaje. Pred vama, dakle imate jednu vrijednu knjigu, koja nije namijenjena za čitanje na dah, tj. kao roman, budući da bi se tada brzo zaboravila njena nakana, a i poruka bi izblijedila. Ovu knjigu treba čitati svako malo, s pozornošću i ljubavlju, kako bi obnavljali sjećanja na drage nam ljude i običaje, na naše korijene. Jer, sjećanje je jedini raj iz kojeg ne možemo biti protjerani (J. P. F. Richter)”.

Nakon uvodnoga govora knjigu su s puno emocija predstavili i promotori g. Bešlić i akademkinja, prof.dr.sc. Julijana Matanović, čiji nadahnuti nastup nikoga nije ostavio ravnodušnim. Nakon predstavljanja, moderator dr.sc Tomislav Dubravac je s autorima knjige mr. sc. Antom Kneževićem i dr. sc. Tomisavom Lukićem na zanimljiv i ineraktivan način predstavio knjigu.

„Povijest nas uči kako je narod bez tradicije, očuvanja jezika, bez kulture, narod bez budućnosti. U današnjim kompleksnim vremenima u Bosni i Hercegovini, posebice u Bosanskoj Posavini, području s čijeg prostora nestaju stanovnici, ovakve knjige imaju veliku važnost, što je zalog naše opstojnosti”, izjavio je u završnom govoru i komentaru dr.sc. Tomislav Dubravac.

1 2 3 4 5 21