Preminuo Vlado Luburić, prof.

Vlado Luburić, prof. (1942.-2023.)

Svim članovima i prijateljima HKD Napredak-Zagreb javljamo tužnu vijest da nas je zauvijek napustio Vlado Luburić, prof. , četvrti predsjednik obnovljene Glavne podružnice Hrvatskog kulturnog društva Napredak-Zagreb od 6. 7. 2004. do 5. 9. 2009. godine.

Uprava zagrebačkog Hrvatskog kulturnog društva Napredak upućuje iskrenu sućut svima onima koji tuguju za voljenim i dragim Vladom.

Iz životopisa:

Vlado Luburić rođen je 1942. godine u Čalićima, općina Čitluk, BiH. Pučku školu završio je u Čerinu, nižu i višu gimnaziju u Širokom Brijegu, a Prirodoslovno – matematički fakultet u Zagrebu, gdje je stekao zvanje profesora matematike i fizike. Radio je u Obrazovnom centru „Nikola Tesla” u Zagrebu kao profesor matematike te kao direktor za nastavnu djelatnost. Godine 1990. postao je ravnatelj gimnazije u osnivanju „Lucijan Vranjanin“ u Zagrebu, gdje je dužnost ravnatelja obnašao četiri godine. Od 1994. godine radi u Ministarstvu prosvjete i športa kao načelnik Odjela za srednje školstvo, a od 1998. godine radi u Zavodu za unapređivanje školstva kao načelnik Odjela za posebne programe. Godine 2003./04. bio je v.d. ravnatelja Zavoda za školstvo Republike
Hrvatske u vrijeme postupka njegova osnivanja i registracije. Od 2005. do 2008. godine u Agenciji za strukovno obrazovanje obavljao je poslove voditelja Odsjeka za opći razvoj strukovnog školstva i kurikuluma.
Posebni stručno-metodički poslovi:
– radio je u Programskom savjetu sektora Elektro-metala na programiranju i implementaciji obrazovnih profila
– za UNESCO izradio je izvješće O hrvatskome školskom sustavu i hrvatsko očitovanje na Revidirane preporuke o tehničkoj i profesionalnoj izobrazbi
– bio je član Nacionalnog opservatorija European Training Foundation (ETF) za Hrvatsku i za ETF izradio je izvješća O stanju u hrvatskom strukovnom školstvu, Sustav izobrazbe strukovnih nastavnika u Republici Hrvatskoj i Sustavu kvalitete u hrvatskom strukovnom školstvu te je vodio projekt Osposobljavanje strukovnih nastavnika i stručnih učitelja
– radio je u Programskom vijeću Ministarstva prosvjete i športa na reformi strukovnog obrazovanja i u skupini za pripremu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU za područje obrazovanja
– sudjelovao je u provedbi europskih projekata CARDS-2001, CARDS-2002, CARDS-200 CARDS-2004 kao koordinator ili kao član pojedinih komponenti
– radio je u skupini za izradbu Polaznih osnova Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira
– bio je član Nacionalnog odbora za obrazovanje o ljudskim pravima, Nacionalnog odbora o obrazovanju odraslih i Nacionalnog savjeta za sigurnost cestovnog prometa, član Odbora za izobrazbu Hrvatske obrtničke komore, gdje je radio na programima vezanim za obrte i njihovom uvođenju u hrvatski obrazovni sustav
– vodio je projekt opremanja 75 strukovnih škola
– sudjelovao je u izradbi novih nastavnih planova i programa za cestovni, željeznički, zračni i PT- promet, špediciju i zaštitu te programa za slijepe i slabovidne osobe
– izradio je prijedlog metodologije za izradbu nastavnih planova i programa za nižu stručnu spremu i sudjelovao u izradbi nekoliko nastavnih planova i programa
– radio je na izradbi zakona i pravilnika za srednje školstvo i obrazovanje odraslih
– objavio je Priručnik za samovrednovanje rada obrazovnih ustanova, Priručnik za polaganje stručnih ispita i Priručnik za andragoške voditelje
– sudjelovao je na više međunarodnih stručnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu
– u okviru studijskih putovanja posjetio je više puta Njemačku, Austriju, Dansku i Sloveniju te Nizozemsku, Portugal, Rumunjsku, Srbiju, i Crnu Goru