KOMEMORACIJA U POVODU SMRTI AKADEMIKA BERISLAVA TOPIĆA U ZAGREBU 16.10.2023.

Berislav Topić ( 1931. – 2023. )

BIO JE ZNANSTVENIK, UČITELJ, ERUDIT I PRIMJER SVOM NARAŠTAJU

U povodu smrti redovitog člana Akademije znanosti i umjetnosti BiH, akademika Berislava Topića, uglednog člana Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Zagrebu, članovi HKD Napredak Zagreb održat će 16. listopada 2023. u prostoru Tribina grada Zagreb na Kaptolu, komemorativni skup. Akademik Berislav Topić rođen je 4. rujna 1931. godine u Širokom Brijegu. Diplomirao je 1958. na tadašnjem stomatološkom odsjeku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, magistrirao 1965. na medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Godine 1972. stekao je naslov specijalista za bolesti usta i zuba i 1973. doktorirao. Od 1958. do 1962. radio je kao stomatolog u bolnici Sestre milosrdnice Zagreb, poslije u Medicinskom centru Labin, VMA Beograd, Vojnoj bolnici Sarajevo i Zdravstvenoj stanici Široki Brijeg. Na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu bio je asistent, potom docent, pa izvanredni i redoviti professor. U vremenu od 1994. do 2000. redovitim je profesorom na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Njegova bibliografija sadržava više od 400 različitih naslova s najvišim dometom struke i praktične primjene. Među njima su znanstveni i stručni radovi, udžbenici, monografije, kongresni referati, predavanja, recenzije, mentorske uloge u diplomama, magisterijima i disertacijama. Osim znanstvenog rada, obavljao je i dužnosti glavnog tajnika Društva liječnika BiH, ravnatelja Klinike Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu te poslanika Zdravstveno-socijalnog vijeća Skupštine SRBiH za općine Široki Brijeg, Posušje i Grude. Bio je član Balkanske medicinske unije, British Society of Periodontology, Europskog znanstvenog društva za karijes (ORCA), Commision Oral Health, Research and Epidemiology FDI (CORE), European Association for Oral Medicine (EAOM). Obavljao je veći broj drugih funkcija, kao što su dužnost zamjenika predsjednika Poslovodnog odbora UMC-a Sarajevo, prorektora za nastavu i znanost Univerziteta u Sarajevu, predsjednika Organizacijskog komiteta Sveučilište-danas u Dubrovniku, predsjednika Udruženja stomatologa Jugoslavije. Bio je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, predsjednik obnovljene Glavne podružnice HKD Napredak u Zagrebu od 1997. do 2004., dopredsjednik Središnje uprave HKD Napredak u Sarajevu te član Upravnog odbora Fonda za stipendiranje Ivo Andrić – Vladimir Prelog HKD Napredak – Sarajevo. Bibliografski institut USA 1996. godine uvrstio ga u adresar Distinguish leadership. Godine 1999. organizirao je podružnicu HKD Napredak u New Yorku. Bio je član Hrvatskog društva za znanost i umjetnost Sarajevo te predsjednik Odbora za etiku i deontologiju Hrvatske stomatološke komore Zagreb, kao i jedan od dvaju glavnih urednika časopisa ANUBiH Acta Medica Academica (od 2005. do 2015). Dobitnik je brojnih nagrada, među kojima je nagrada „Veselin Masleša“ i 27. srpanj.
Podsjetimo još jednom da će komemoracija akademiku Berislavu Topiću biti 16. listopada 2023. u 17 sati u dvorani Tribine grada Zagreba na Kaptolu 27.
Spomenimo na kraju da će na komemoraciji govoriti njegovi kolege članovi HKD Napredak, ugledni javni djelatnici i prijatelji: akademik Žarko Primorac, akademik Tomislav Dubravac, prof.dr. Ivan Alajbeg, prodekan Stomatološkog fakulteta , i aktualni predsjednik HKD Napredak Zagreb doc.dr.sc. dr.med.Zlatko Vlajčić.
Skup će voditi glumac Vinko Kraljević, uz ispraćajnu izvedbu prigodnih pjesama koje će otpjevati tenor Ivan Jelić. Prema njihovu očitovanju prisjetit će se svojih uspomena i iskustava s akademikom Topićem. Podsjetit će na njegov profesionalni i životni trag, i ono što se o njemu stalno ponavljalo u njihovu okruženju: bio je znanstvenik, učitelj, erudit i primjer svom naraštaju. Ili ono da je bio čovjek vrlina, magnet privlačenja i povjerenja mladih, primjer i moralna svjetiljka. Čovjek koji je postavljao standarde, i sam bio standard.
I jedna zajednička refleksija iz njihovih reakcija na smrt akademika Berislava Topića kako ju je čuo zapisivač ovih redaka. Čovjek je stalno na nekoj razdjelnici između svoje vlastite i zajedničke stvarnosti, one koja je poznata, a to je prošlost i one što je neizvjesna, a to je budućnost. A jedna, ona treća stvarnost koju imenujemo vječnost, o kojoj možemo najmanje govoriti, ostavlja nam nešto naše zajamčeno i neotuđivo naše, a to je sjećanje. To će se upravo događati na spomenutom memo-skupu: sjećanje na prijatelja, učitelja, neumornog darivatelja dobra i sretnih trenutaka – akademika Berislava Topića.

HKD Napredak Zagreb