Autor: Urednik

8. Seminaru folklora Hrvata u BiH.

POZIV

za prijavu i sudjelovanje na  8. Seminaru folklora Hrvata u BiH.

MJESTO:  EMAUS CENTAR, Potoci – Mostar

VRIJEME:   25 – 28. srpnja 2019.

TEMA: Pjesme, plesovi, nošnje i običaji  Hrvata  Sjeverne Hercegovine, Završja i Kupresa

VODITELJ SEMINARA:  prof. Miroslav Šilić

GRUPE:   Polaznici Seminara mogu odabrati jednu od ponuđenih grupa:

 1. PLES
 2. GLAZBALA (tambure ili tradicijska)   
 3. GANGA    

PREDAVANJA uključuju:

 • Plesna predavanja (izlaganja s terena);
  • Teorijsku nastavu o etnologiji;
  • Radionicu i reviju narodnih nošnji obrađenog područja;
  • Predavanje o etnomuzikologiji;
  • Predavanja o osnovama notnog pisma;
  • Scensku primjenu folklora i rad sa izvornim folklornim skupinama;
  • Radionicu tradicijskih glazbala Hrvata;
  • Radionicu tamburaških instrumenata;
  • Predavanja o gangi (teorijska nastava i praktični rad).

Nakon Vaše prijave, dostavlja se detaljan plan i program predavanja!  

            SMJEŠTAJ: EMAUS CENTAR, u Potocima kraj Mostara. Cijena jednog noćenja s doručkom iznosi 35,00 KM, što za cjelokupno trajanje Seminara iznosi 105,00 KM. Cijena obroka (ručak i večera) za sve dane Seminara (4 dana) iznosi 80,00 KM.  Ukupno, cijena punog pansiona za vrijeme trajanja Seminara iznosi 185,00 KM. Plaćanje smještaja i obroka vrši se osobno u Centru, tijekom ili na kraju boravka.

            ŠKOLARINA u iznosu od 80,00 KM po osobi, uplaćuje se u UniCredit Bank BiH na žiroračun broj: 3381302232111627, svrha doznake:„Školarina za Seminar folklora Hrvata u BiH“.

Školarina se uplaćuje najkasnije do 20. srpnja 2019.

            PRIJAVE: Prijavni listići nalaze se u prilogu ovoga pisma poziva. Popunjene prijavne listiće slati isključivo na e-mail adresu seminar.folklorabih@gmail.com!

Prijaviti se mogu sve osobe (članovi društava ili individualci) starije od 15 godina. Osobe mlađe od 15 godina mogu sudjelovati u pratnji roditelja ili staratelja.  

                Za sve dodatne informacije molimo, obratite se Vanji Aničić, tajnici OO Seminara folklora Hrvata u BiH na tel.: +387 63 428 146, ili e-mailom na adresu seminar.folklorabih@gmail.com!

                                                                    OO Seminara folklora Hrvata u BiH

IZASLANSTVA HKD NAPREDAK-ZAGREB U POSJETI HRT I HRVATSKOM SABORU

Dana 7. veljače 2019. izaslanstvo HKD Napredak-Zagreb u sastavu Miljenko Puljić, predsjednik; Bosiljko Mišetić, član Uprave i Tomislav Antunović, predsjednik Nadzornog odbora bili su na radnom sastanku u prostorijama HRT s  gospodinom Renatom Kunićem ravnateljem poslovne jedinice Program HRT-a. Na sastanku razgovaralo se o problematici u HKD Napredak te aktivnostima koje će poduzeti zagrebački Napredak u narednom razdoblju na polju humanitarnog djelovanja.

Isti dan izaslanstvo HKD Napredak-Zagreb u sastavu dr. sc. Tomislav Dubravac, dopredsjednik; odvjetnik Draško Semren, član Nadzornog odbora i Ferdo Kurtić, član Suda časti bili su na radnom sastanku u prostorima Sabora sa saborskim zastupnikom Ivicom Mišićem. Tema sastanka bila je dugogodišnja problematika u HKD Napredak te kako nagomilane probleme razriješiti.

Predstavljena knjiga prof. dr. sc. Ivice Kisića

U HAZU predstavljena knjiga prof. dr. sc. Ivice Kisića, dopredsjednika HKD Napredak-Zagreb

U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu, 30. siječnja 2019., u 13 sati je predstavljen sveučilišni udžbenik Gradska poljoprivreda autora: prof. dr. sc. Ivice Kisića, dipl. ing. agr. kao i sveučilišni poslijediplomski specijalistički interdisciplinarni studij Upravljanje gradom. Prisutne su pozdravili akademik Velimir Neidhardt, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu.

Napretkov natječaj za stipendije

Temeljem članka 38. točka 12. Statuta Hrvatskog kulturnog društva Napredak, Središnja uprava je na XVI. sjednici održanoj dana 19.1.2019. godine u Sarajevu, donijela  odluku prema kojoj dana 21. siječnja 2019. godine raspisuje:

NATJEČAJ

za dodjelu  stipendija za dodiplomske i postdiplomske studije iz Napretkovog fonda za stipendiranje i sveučilište „Ivo Andrić – Vladimir Prelog“ za akademsku 2018./2019. godinu i to:

 • Petnaest (15) stipendija za studente viših godina studija koji nisu apsolventi, koji nisu ponavljali godinu, te koji nemaju navršenih 27 godina života.

Stipendija iznosi 2.000,00 KM za godinu dana.

 • Pet (5) stipendija za poslijediplomske studije.

Stipendija iznosi 3.000,00 KM za godinu dana.

 • Dvadeset (20) stipendija za studente prve godine studija, koji prvi puta upisuju prvu godinu, a koji imaju manje od navršenih 20 godina života.

Jednokratna potpora iznosi 1000,00 KM za godinu dana.

 • Tri (3) stipendije iz Podfonda Irene Kozarić za studente bez odgovarajuće roditeljske skrbi ili studentima koji se nalaze u posebno teškoj socijalnoj situaciji.

Stipendija iznosi 2.000,00 KM za godinu dana.

Povjerenstvo za stipendije zadržava mogućnost pozivanja na razgovor svakog kandidata pojedinačno s ciljem definiranja njegovih kvalifikacija, sposobnosti i opće motiviranosti kandidata kao i motiviranosti za rad u okvirima djelovanja HKD Napredak.

Uz zamolbu za stipendije iz fonda „Ivo Andrić – Vladimir Prelog“, od točke 1-3, prilažu se sljedeći dokumenti:

 • životopis;
 • motivacijsko pismo;
 • rodni list studenta;
 • potvrda o prebivalištu, odnosno boravištu studenta;
 • potvrda o sudjelovanju u radu HKD Napretka;
 • potvrda fakulteta o upisanoj akademskoj 2018/2019. godini;
 • ovjereni prijepis ocjena u dosadašnjem školovanju, za studente prve godine (brucoše) prijepis ocjena zadnje godine srednjoškolskog obrazovanja;
 • Kućna lista (za višečlane porodice, sa troje i više djece);
 • potvrda o dohotku svih članova kućanstva.

Uz zamolbu za stipendije iz Fonda Irene Kozarić prilažu se sljedeći dokumenti:

 • životopis;
 • motivacijsko pismo;
 • rodni list studenta;
 • potvrda o prebivalištu, odnosno boravištu studenta;
 • potvrda o sudjelovanju u radu HKD Napretka (ako ista postoji);
 • potvrda fakulteta o upisanoj akademskoj 2018/2019. godini;
 • izvod iz matične knjige umrlih, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje status samohranog roditelja/staratelja (za učenike bez jednog ili oba roditelja);
 • potvrda iz Službe za zapošljavanje, odnosno ček PIO/MIO (za učenike čiji je jedan ili oba roditelja nezaposlen),
 • potvrda Centra za socijalnu skrb o smještaju u odgovarajuću ustanovu ili udomiteljsku obitelj ili potvrdu o dodijeljenom skrbniku studentu bez jednog ili oba roditelja;
 • preslika rješenja o stupnju tjelesnog oštećenja izdanog od strane zavoda za mirovinsko osiguranje (studenti s tjelesnim oštećenjima);
 • izjava o članovima kućanstva (kućna lista);
 • potvrda nadležne porezne uprave o visini dohotka za 2018. godinu za članove kućanstva;
 • potvrda o ukupnim primanjima od poslodavca ili mirovini u 2018. godini ili potvrdu nadležnog ureda za zapošljavanje da nisu bili zaposleni u 2018. godini i /ili potvrdu centra za socijalnu skrb da su primatelji socijalne pomoći;
 • druge dokaze o postignućima tijekom studija ili školovanja, znanstveno stručnim radovima, nagradama ili drugim uspjesima na studiju odnosno tijekom školovanja.

Rok za prijave na natječaj je 11. veljače 2019. godine.

Prijavu s dokumentima dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:
Hrvatsko kulturno društvo Napredak
“NATJEČAJ ZA STIPENDIJE”
Maršala Tita 56
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

http://hkdnapredak.com/napredak/2019/01/21/napretkov-natjecaj-za-stipendije-2/

Natječaj “Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori Znanstvena suradnja”

Svrha je Programa prijenos znanja i privlačenje ulaganja u sustav znanosti Republike Hrvatske te posredno i u sustav gospodarstva kroz suradnju znanstvenika iz domovine i hrvatskih znanstvenika u dijaspori.

Hrvatska zaklada za znanost otvorila je natječaj za prijavu projektnih prijedloga na Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori “Znanstvena suradnja”. Svrha je Programa prijenos znanja i privlačenje ulaganja u sustav znanosti Republike Hrvatske te posredno i u sustav gospodarstva kroz suradnju znanstvenika iz Republike Hrvatske i hrvatskih znanstvenika u dijaspori. Suradnja se ostvaruje na način da je znanstvenik iz Republike Hrvatske voditelj projekta, a znanstvenik iz dijaspore suvoditelj. Kako bi mogao biti suvoditelj, znanstvenik iz dijaspore treba imati hrvatsko državljanstvo ili dokaz o nacionalnosti te biti zaposlen na znanstvenoj organizaciji u inozemstvu.

Natječajem Programa „Znanstvena suradnja“ predviđena je provedba znanstveno-istraživačkih projekata u svim znanstvenim područjima u trajanju najdulje do 31. 5. 2023. godine (planirani je početak projekata rujan/listopad 2019. godine) te zapošljavanje najmanje dvaju mladih znanstvenika po projektu od kojih jedan mora biti doktorand, a ostali doktorandi ili poslijedoktorandi u ranoj fazi razvoja karijere. Zaposleni mladi znanstvenici mogu biti iz Republike Hrvatske ili inozemstva, a zapošljavaju se na matičnoj organizaciji provedbe projekta u Republici Hrvatskoj, uz mogućnost odlaska na kratkoročne mobilnosti (do šest mjeseci) na organizaciju suvoditelja projekta u inozemstvo.

Programom se financira provođenje znanstvenog istraživanja, nabava opreme, ukupan trošak plaća mladih znanstvenika, mobilnost i neizravni troškovi. Ukupan je iznos financiranja od 1.000.000,00 HRK do 2.000.000,00 HRK po projektu, a predviđa se da će biti financirano između 20 i 30 projekata. Natječaj je otvoren do 28. 2. 2019. godine.

Detaljne informacije i natječajna dokumentacija dostupni su na poveznici http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=2550. Za sve dodatne informacije molimo Vas da se obratite Hrvatskoj zakladi za znanost na adresu elektroničke pošte znanstvena.suradnja@hrzz.hr.

Dr. sc. Ines Skelac (ines@hrzz.hr)

Call for Proposals to the “Cooperation Programme with Croatian Scientists in Diaspora Research Cooperability” Opened

The purpose of the Programme is the transfer of knowledge and attracting investment to the science system of the Republic of Croatia, and indirectly to the economy system, through the cooperation of scientists from the Republic of Croatia and Croatian scientists in diaspora.

The Croatian Science Foundation published the Call for submitting project proposals to the “Cooperation Programme with Croatian Scientists in Diaspora ‘Research Cooperability’”. The purpose of the Programme is the transfer of knowledge and attracting investment to the science system of the Republic of Croatia, and indirectly to the economy system, through the cooperation of scientists from the Republic of Croatia and Croatian scientists in diaspora. The cooperation shall be realised in such a manner that the scientist from the Republic of Croatia is the Project Leader, while the scientist from diaspora is the Co-Leader. In order to be eligible for the position of Co-Leader, the scientist from diaspora needs to hold Croatian citizenship or proof of nationality and be employed at a scientific organization outside the Republic of Croatia.

The “Research Cooperability Programme” Call provides for the implementation of scientific-research projects in all areas of science of a duration not longer than 31 May 2023 (the planned start date of the projects is September/October 2019) and the employment of at least two young scientists per project, one of which should be a doctoral student, while the others may be doctoral students or postdoctoral researchers in the early stages of career development. The young scientists to be employed may be from Croatia or from abroad and shall be employed at the institution that will be implementing the Project in the Republic of Croatia, with the possibility of short-term mobility travels (up to six months) to the Project Co-Leader’s organization.

The following costs will be financed through the Programme: the implementation of scientific research, the purchase of equipment, total cost of young scientists’ salaries, mobility and indirect costs. The total amount available for an individual project is between HRK 1,000,000.00 and 2.000.000.00, and between 20 and 30 projects are expected to be financed. The Call closes on 28 February 2019.

Detailed information and all documents related to the Call are available at: http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=2550. For all additional information, please contact the Croatian Science Foundation at: znanstvena.suradnja@hrzz.hr.

Dr. sc. Ines Skelac (ines@hrzz.hr)

IZASLANSTVO HKD NAPREDAK – ZAGREB U POSJETI APOSTOLSKOJ NUNCIJATURI U RH

Dana 14. siječnja 2019. prvi tajnik Apostolske nuncijature u Republici Hrvatskoj mons. Janusz Stanisław Błachowiak primio je izaslanstvo HKD Napredak-Zagreb u čijem su sastavu bili mag. art. Miljenko Puljić predsjednik; dipl. iur. Bosiljko Mišetić član uprave; dipl. iur. Vinko Hrkać član uprave; Tomislav Antunović predsjednik Nadzornog odbora. Teme razgovora bile su prilike u Hrvatskom kulturnom društvu Napredak.

1 3 4 5 6 7 12