8. Seminaru folklora Hrvata u BiH.

POZIV

za prijavu i sudjelovanje na  8. Seminaru folklora Hrvata u BiH.

MJESTO:  EMAUS CENTAR, Potoci – Mostar

VRIJEME:   25 – 28. srpnja 2019.

TEMA: Pjesme, plesovi, nošnje i običaji  Hrvata  Sjeverne Hercegovine, Završja i Kupresa

VODITELJ SEMINARA:  prof. Miroslav Šilić

GRUPE:   Polaznici Seminara mogu odabrati jednu od ponuđenih grupa:

 1. PLES
 2. GLAZBALA (tambure ili tradicijska)   
 3. GANGA    

PREDAVANJA uključuju:

 • Plesna predavanja (izlaganja s terena);
  • Teorijsku nastavu o etnologiji;
  • Radionicu i reviju narodnih nošnji obrađenog područja;
  • Predavanje o etnomuzikologiji;
  • Predavanja o osnovama notnog pisma;
  • Scensku primjenu folklora i rad sa izvornim folklornim skupinama;
  • Radionicu tradicijskih glazbala Hrvata;
  • Radionicu tamburaških instrumenata;
  • Predavanja o gangi (teorijska nastava i praktični rad).

Nakon Vaše prijave, dostavlja se detaljan plan i program predavanja!  

            SMJEŠTAJ: EMAUS CENTAR, u Potocima kraj Mostara. Cijena jednog noćenja s doručkom iznosi 35,00 KM, što za cjelokupno trajanje Seminara iznosi 105,00 KM. Cijena obroka (ručak i večera) za sve dane Seminara (4 dana) iznosi 80,00 KM.  Ukupno, cijena punog pansiona za vrijeme trajanja Seminara iznosi 185,00 KM. Plaćanje smještaja i obroka vrši se osobno u Centru, tijekom ili na kraju boravka.

            ŠKOLARINA u iznosu od 80,00 KM po osobi, uplaćuje se u UniCredit Bank BiH na žiroračun broj: 3381302232111627, svrha doznake:„Školarina za Seminar folklora Hrvata u BiH“.

Školarina se uplaćuje najkasnije do 20. srpnja 2019.

            PRIJAVE: Prijavni listići nalaze se u prilogu ovoga pisma poziva. Popunjene prijavne listiće slati isključivo na e-mail adresu seminar.folklorabih@gmail.com!

Prijaviti se mogu sve osobe (članovi društava ili individualci) starije od 15 godina. Osobe mlađe od 15 godina mogu sudjelovati u pratnji roditelja ili staratelja.  

                Za sve dodatne informacije molimo, obratite se Vanji Aničić, tajnici OO Seminara folklora Hrvata u BiH na tel.: +387 63 428 146, ili e-mailom na adresu seminar.folklorabih@gmail.com!

                                                                    OO Seminara folklora Hrvata u BiH