HKD NAPREDAK-ZAGREB OBILJEŽILO SVJETSKI DAN BIORAZNOLIKOSTI

Uprava HKD Napredak-Zagreb, 23. svibnja 2020. godine obilježila je Međunarodni dan bioloraznolikosti i zaštite prirode, organiziranjem izleta u NP Risnjak. Važnost potrebe očuvanja okoliša i zaštite prirode u našemu Društvu nikada nije bila upitna, a naše sekcije: Klub znanstvenika i Planinarsko društvo Napredak-Zagreb kroz svoje aktivnosti godinama daju svoj obol. Ove godine pridružili smo se i globalnoj akciji organiziranjem izleta u NP Risnjak i na svoj način zdušno podržali prijedlog resornog Ministarstva zaštite okoliša i eneregetike o proglašenju novoga, 12. Parka prirode „Dinara“, značajnom po svojim prirodnim vrijednostima, bogatoj georaznolikosti, divljim vrstama flore i faune, endema te cjelokupne raznolikosti prirodnih staništa kao što su vodena staništa izvora rijeke Cetine te krška polja (Hrvatačko, Paško i Vrličko).

Ovoga je tjedna Bruxelles usvojio novu Strategiju biološke raznolikosti do 2030. godine, čime se EU obvezala kako će činiti još veće napore prema očuvanju prirode i jačanju zaštite okoliša. Sadnjom 3 milijarde sadnica i povećanjem površina pod šumama u narednih 10 godina znatno će se pridonijeti ekološkoj ravnoteži i održivosti ekosustava, te o društveno odgovornom pristupu koji otvara prostor za korištenje prirodnih i obnovljivih proizvoda poput drva. Osnovni cilj strategije, vezano za područje šumarstva, je povećati raširenost šuma u EU, njihovu otpornost te naglasiti i iskoristiti mogućnosti da šume pomognu pri nekim evidentnim slučajevima gubitka biološke raznolikosti kao i da znatno doprinesu ublažavanju klimatskih promjena.

Strategija naglašava utjecaj bio-baziranih sektora, posebice poljoprivrede na okoliš koji  trebao bi biti znatno smanjen, posebice djelovanje onih podsektora koji imaju neprimjereni utjecaj na biološku raznolikost, sigurnost hrane i konkurentnost poljoprivrednika i drugih poslovnih subjekata koji djeluju na ruralnim područjima. Četvrtina poljoprivrednog zemljišta trebala bi biti pod organskim uzgojem, a upotreba i rizik od pesticida treba se smanjiti za 50%. Znano je, ili bi trebalo biti znano, koliko šuma pruža koristi zajednici i čovjeku kroz svoje Opće korisne funkcije šuma ili tzv. ekološke usluge šuma u reguliraju utjecaja šuma na društvo i posebice na stupanj bioraznolikosti, jer su koristi od šuma višestruke. Zapravo, možemo reći kako su koristi i vrijednosti koje šume pružaju čovjeku, zajednici, okolišu i prirodi nemjerljive. Osim ekonomskih proizvoda koji se lakše uočavaju (proizvodnja drvne tvari i sporedni šumski proizvodi), šuma proizvodi i niz svojih netržišnih usluga (engl. non-market forest services). Prema Stalnom odboru za šumarstvo EU razlikuju se 4 kategorije opće korisnih funkcija šuma (12 glavnih funkcija, odnosno ukupno 77 funkcija): 1. Ekološke (zaštita vode, tla i zdravlja – zraka, 28 funkcija), 2. Biosferne (zaštita bioraznolikosti i reguliranje klime, 11 funkcija), 3. Socijalne (turistička, rekreacijska, sportska i obrazovna, 24 funkcije) i 4. Tradicijske (duhovna, kulturna i povijesna, 14 funkcija).

Uprava HKD Napredak-Zagreb, u prelijepom dana, uživala je obilaskom NP Risnjak, odlaskom do Kupara, šetnjom „dolinom leptira“, do izvora rijeke Kupe, čudesnom tirkiznom jezeru, tom prirodnom fenomenu i razlozima uvrštenja izvora Kupe, 1963., u spomenik prirode, koje je 1997. priključenju NP Risnjak, proglašenom 1953. godine. Imali smo prigodu čuti i o aktualnim projektima istraživanja u parku, bogatoj flori i fauni, o prisutnosti tri velike zvijeri u parku: medvjedu, vuku i risu, po kome je park i dobio ime, te puno zanimljivih informaciji o bogatim i raznolkim prirodnim šumama. Nakon zaslužene okrijepe sa domaćim goranskim specijalitetima i čudesne štrudle od borovnice, obišli smo i poznatu poučnu stazu „Leska“.

Nakon bremenitih „corona dana“ (ne ponovili se…), bio je to dan za pamćenje. Za taj predivan ugođaj zahvalni smo ravnatelju NP Risnjak, g. Mariu Antoliću, dipl. ing. šum., glavnoj čuvarici prirode Tanji Ranković, dipl. ing. šum., te ljubaznom osoblju restorana parka.

T. Dubravac