Napretkov natječaj za stipendije

Temeljem članka 38. točka 12. Statuta Hrvatskog kulturnog društva Napredak, Središnja uprava je na XVI. sjednici održanoj dana 19.1.2019. godine u Sarajevu, donijela  odluku prema kojoj dana 21. siječnja 2019. godine raspisuje:

NATJEČAJ

za dodjelu  stipendija za dodiplomske i postdiplomske studije iz Napretkovog fonda za stipendiranje i sveučilište „Ivo Andrić – Vladimir Prelog“ za akademsku 2018./2019. godinu i to:

 • Petnaest (15) stipendija za studente viših godina studija koji nisu apsolventi, koji nisu ponavljali godinu, te koji nemaju navršenih 27 godina života.

Stipendija iznosi 2.000,00 KM za godinu dana.

 • Pet (5) stipendija za poslijediplomske studije.

Stipendija iznosi 3.000,00 KM za godinu dana.

 • Dvadeset (20) stipendija za studente prve godine studija, koji prvi puta upisuju prvu godinu, a koji imaju manje od navršenih 20 godina života.

Jednokratna potpora iznosi 1000,00 KM za godinu dana.

 • Tri (3) stipendije iz Podfonda Irene Kozarić za studente bez odgovarajuće roditeljske skrbi ili studentima koji se nalaze u posebno teškoj socijalnoj situaciji.

Stipendija iznosi 2.000,00 KM za godinu dana.

Povjerenstvo za stipendije zadržava mogućnost pozivanja na razgovor svakog kandidata pojedinačno s ciljem definiranja njegovih kvalifikacija, sposobnosti i opće motiviranosti kandidata kao i motiviranosti za rad u okvirima djelovanja HKD Napredak.

Uz zamolbu za stipendije iz fonda „Ivo Andrić – Vladimir Prelog“, od točke 1-3, prilažu se sljedeći dokumenti:

 • životopis;
 • motivacijsko pismo;
 • rodni list studenta;
 • potvrda o prebivalištu, odnosno boravištu studenta;
 • potvrda o sudjelovanju u radu HKD Napretka;
 • potvrda fakulteta o upisanoj akademskoj 2018/2019. godini;
 • ovjereni prijepis ocjena u dosadašnjem školovanju, za studente prve godine (brucoše) prijepis ocjena zadnje godine srednjoškolskog obrazovanja;
 • Kućna lista (za višečlane porodice, sa troje i više djece);
 • potvrda o dohotku svih članova kućanstva.

Uz zamolbu za stipendije iz Fonda Irene Kozarić prilažu se sljedeći dokumenti:

 • životopis;
 • motivacijsko pismo;
 • rodni list studenta;
 • potvrda o prebivalištu, odnosno boravištu studenta;
 • potvrda o sudjelovanju u radu HKD Napretka (ako ista postoji);
 • potvrda fakulteta o upisanoj akademskoj 2018/2019. godini;
 • izvod iz matične knjige umrlih, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje status samohranog roditelja/staratelja (za učenike bez jednog ili oba roditelja);
 • potvrda iz Službe za zapošljavanje, odnosno ček PIO/MIO (za učenike čiji je jedan ili oba roditelja nezaposlen),
 • potvrda Centra za socijalnu skrb o smještaju u odgovarajuću ustanovu ili udomiteljsku obitelj ili potvrdu o dodijeljenom skrbniku studentu bez jednog ili oba roditelja;
 • preslika rješenja o stupnju tjelesnog oštećenja izdanog od strane zavoda za mirovinsko osiguranje (studenti s tjelesnim oštećenjima);
 • izjava o članovima kućanstva (kućna lista);
 • potvrda nadležne porezne uprave o visini dohotka za 2018. godinu za članove kućanstva;
 • potvrda o ukupnim primanjima od poslodavca ili mirovini u 2018. godini ili potvrdu nadležnog ureda za zapošljavanje da nisu bili zaposleni u 2018. godini i /ili potvrdu centra za socijalnu skrb da su primatelji socijalne pomoći;
 • druge dokaze o postignućima tijekom studija ili školovanja, znanstveno stručnim radovima, nagradama ili drugim uspjesima na studiju odnosno tijekom školovanja.

Rok za prijave na natječaj je 11. veljače 2019. godine.

Prijavu s dokumentima dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:
Hrvatsko kulturno društvo Napredak
“NATJEČAJ ZA STIPENDIJE”
Maršala Tita 56
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

http://hkdnapredak.com/napredak/2019/01/21/napretkov-natjecaj-za-stipendije-2/